Meie poolt pakutavad teenused:

 

Hoonete õhulekke mõõdistused

 


Hoone mitte-sihipärased õhulekked võivab põhjustada hulga probleeme.


Võimalikud põhjused, miks õhulekke mõõdistus võib olla Teile vajalik:
  • Vajad hoonele energiatõhususarvutust
  • Ehituskvaliteedi kontroll
  • Küttekulud on suured
  • Hoones on ebamugav sisekliima
  • Hoone konstruktsioonide tervise säilitamine


Loe lähemalt

 

Energiaaudit

 


Saa ülevaade enda hoone energiakasutusest ja -kadudest


Energiaaudit on mõõtmiste ja hoone ülevaatuse käigus kogutud andmetele tuginev analüüs. Energiaauditi käigus hinnatakse hoone energiakasutust ja -kadusid.
Auditi tulemusena määratakse kõige tasuvamad parendusvõimalused, mille tulemusena saavutatakse energiasääst.


Loe lähemalt

 

Energiamärgis

 


Saa teada, kui energiatõhus hoone on


Energiamärgis annab hinnangu hoone energiatõhususele. Märgise alusel saab hoone energiatõhususe taset võrrelda teiste samalaadsete hoonetega. Energiamärgis on nõutud uue hoone ehitamisel ja olemasoleva hoone olulisel rekonstrueerimisel, kus selle alusel kontrollitakse vastavust energiatõhususe miinimumnõutele.


Loe lähemalt

Võta meiega ühendust