Tuul toas puhub ja küttearved on suured?

Hoonete õhulekke mõõdistus


 

 

Kas teadsid ?


 
Harvad ei ole juhtumid, kus kogu köetud õhk väljub hoonest ühe tunni jooksul rohkem kui 6-7 korda !

Meie aitame tuvastada kus kohast õhk lekib, selleks et,
Teie hoone sisekliima oleks parem ning küttekulud madalamad.


 


Ükski hoone ei ole akvaarium. Kõik hooned lekivad suuremal või väiksemal määral.
Liiga suured õhulekked hoone välispiiretest põhjustavad aga hulga probleeme.
Aitame Teil need tuvastada, et saavutaksite parema kontrolli oma elukeskkonna ja kulude üle.

Kellele, milleks ja miks ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Vajad hoone energiatõhususarvutust?


 


Hoone ehitusloa taotlemiseks või ehitusteatise esitamiseks tuleb esitada energiatõhususe arvutus.

Energiatõhususarvutuse üheks oluliseks komponendiks on õhulekke arv.

Viimast saab kahel meetodil:

  • õhulekke väärtus mõõdetakse reaalselt ära
  • õhulekke väärtus "ennustatakse" kaudsete meetoditega

 

Ehituskvaliteedi kontroll


 


Hoone õhupidavust on otstarbekas kontrollida juba ehitustööde käigus.

Hilisemalt ehitusvigade avastamine siseviimistluse tagant on keerulisem ning potentsiaalsete remonttööde tõttu kulukas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Küttekulud suured ?


 


Milleks kütta kalli raha eest õhku, et see soojus siis hoone ebatiheduste kaudu välja lasta?
Mida tihedam hoone on, õhulekete seisukohalt, seda väiksemad küttearved Teil on.

 

Ebamugav sisekliima ?


 


Hoonesse lekkinud külm õhk võib kihistuda põrandatel või on seda aeg-ajalt toas viibides tunda ebameeldiva külma õhu voona.

Aitame Teil tuvastada, kus kaudu külm õhk hoonesse pääseb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoone konstruktsioonide tervis


 


Sooja õhu väljumine hoonest, välispiirde ebatiheduste kaudu, viib endaga kaasa ka õhus sisalduva õhuniiskuse.
Jahtudes õhu suhteline niiskus kasvab, kuniks osa temas sisalduvast veest kondenseerub hoone jahedamatel konstruktsioonidel.

Ajapikku konstruktsioonid võivad märguda, millega nende energiatõhusus ja eluiga väheneb.

Märgunud konstruktsioonid loovad soodsa elukeskkonna erinevate hallitustele ja seentele.

 

Kuidas ?

Mõõdistus


 


Hoone(välis)piirde õhuleke määratakse spetsiaalse mõõteseadmega, mille abil tekitatakse hoonesse väliskeskkonnaga võrreldes rõhkude vahe.
Vastavalt arvutus- ja mõõtemetoodikale, kasutatakse nii hoonete üle- kui ka alarõhustamist.

Mõõteaparatuur, koos juurdekuuluva tarkvaraga, mõõdab testi käigus ära hoonest väljuva õhuhulga ja õhulekkearvu.

Õhulekkearv (q50) näitab, kui mitu kuupmeetrit õhku lekib hoone piirdest hoone ruutmeetri kohta, ühe tunni jooksul.

Standardi ISO 9972:2015 nõuete kohaselt määratud õhulekkearvu võetakse arvesse hoonete BREEAMi sertifitseerimisel ja energiatõhususe miinimumnõuete aluseks oleva energiatõhususarvu arvutustes.

Analoogselt näitab õhuvahetuskorduse arv (n50), kui mitu korda ühe tunni jooksul vahetub kogu hoones olev õhk õuest tuleva uue õhu vastu.

Harvad ei ole juhtumid, kus kogu köetud õhk väljub hoonest ühe tunni jooksul rohkem kui 6-7 korda !

Mida tihedamini õhk vahetub, seda lekkivam on hoone ja seda enam te kütate välisõhku.

Uute ja rekonstrueeritavate hoonete välispiirete õhuleketele on määrusega kehtestatud baasväärtused.

Tüüpiline mõõdistuse käik objektil:

Samm #7

Tulemuste analüüs ja raporti koostamine


Meie eksperdid hindavad mõõdetud tulemusi ja koostavad nende põhjal üksikasjaliku raporti.

Tulemused

Esitame Teile üksikasjaliku raporti mõõtetulemusest


 


  • kus muuhulgas on selgelt näha, kuhu Teie hoone õhulekke väärtus paigutub võrrelduna sama hoonetüübi klassile, normides ettenähtud baasväärtustega.
  • vajadusel esitame oma ettepanekud lekete likvideerimiseks, et saavutada soovitud õhutiheduse aste.

 

Regulatsioonid ja sertifikaadid

Seadused ja määrused


 


Uute ja rekonstrueeritavate hoonete(välis)piirete õhulekkearvu (q50) määramine on ette nähtud määrusega:

§ Majandus- ja taristuministi määrus 05.06.2015 nr 58, Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika, § 9.

Parim praktika


 


Omapoolsed tehnilised nõuded hoone piirete õhupidavusele on esitanud ka Riigi Kinnisvara AS (RKAS) dokumendis "Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2021"
RKAS veab eest Eesti ehitussektori parimaid praktikaid ja astub sammu edasi võrrelduna määruses kehtestatud baasväärtustega:
- õhulekke arvu määramist nõutakse reaalse mõõdistusena vastavalt ISO 9972-le
- uutel hoonetel tuleb tagada õhulekkearv q50 ≤ 1m³/(h*m²)
- olemasolevatel hoonetel, mille piirdetarindeid rekonstrueeritakse, õhulekkearv q50 ≤ 3m³/(h*m²). 

🔗 RKAS nõuded mitteeluhoonete piirete õhupidavusele.

 

Sertifikaadid


 


BREEAM on rahvusvaheliselt tunnustatud ja laialdaselt kasutatud hoone kvaliteedimärgise süsteem.

Standardi ISO 9972:2015 nõuete kohaselt määratud õhulekkearvu võetakse arvesse hoonete BREEAMi sertifitseerimisel, energiatõhususe kategoorias. Energiatõhususe kategooria omab BREEAMi sertifitseerimisel kõige kõrgemat kaalu.

🔗 BREEAM

Aga kas ?

1Liiga õhutihedas majas pole ju värsket õhku mida hingata.
On ikka. Uutes hoonetes on tihti soojustagastusega sundventilatsioon. Kuid ka muude hoonete loomulik õhuvahetus on väga suur. Tihti isegi 6-7x tunnis. Peamine eesmärk on tuvastada ja likvideerida üleliigne õhuleke, mis suurendab vaid küttearveid ning ohustab hoone tervist.

Võta meiega ühendust