Energiaaudit

Koostame hoonete energiaauditeid.
Energiaaudit on mõõtmistel ja hoone ülevaatuse käigus kogutud andmetel tuginev analüüs.
Energiaauditi käigus kaardistatakse hoone energiakasutus ja -kaod ning määratakse optimaalsed parendusvõimalused.

Kellele, milleks ja miks ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiakulud on suured?


 


Olemasolevate hoonete kõrge energiakasutuse põhjused ei ole alati selged. Energiaaudit annab hoone energiakasutusest detailse ülevaate ja aitab välja selgitada kõige suuremad kulud.

 

Kavandad parendustöid?


 


Energiaaudit annab ülevaate võimalikest parendusmeetmetest ja parendusmeetmete vahelistest seostest. Auditi käigus määratakse kõige kuluoptimaalsed parendusmeetmed ja reastatakse need vastavalt tasuvusajale.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuidas ?

Energiaauditi viime läbi lähtudes konkreetse hoone tehnilistest lahendustest ja Tellija vajadustest. Energiaaudit põhineb hoone energiakasutuse andmetel ja objekti ülevaatusel. Lisaks andmete kogumisele teostame asjakohased mõõdistused. Eelnimetaud info alusel määrame hoone energiakasutuse ja -kaod. Seejärel valime asjakohased parendusmeetmed ning hindame nende tasuvusaegasid. Hoone omanikule anname selge ülevaate, millest alustada ja mida eelistada.

Tulemus

Koostame raporti, mis annab Teile tervikliku ülevaate hoone olukorrast. Nii saate vastu võtta teadlikud otsused selle kohta, kuidas parendada hoone energiakasutust või viia elu- või töökeskkonna sisekliima senisega võrreldes paremale tasemele.

Võta meiega ühendust